Het is weer het begin van de maand, dus is er weer een release! Deze maand zijn er op basis van jullie feedback vooral updates aan de werkbon, cilinders, en planning gedaan.  De belangrijkste aanpassingen en verbeteringen sommen we hieronder voor je op:

Werkbonnen

 • Bij het afronden van een werkbon waarin een installatie die als reden 'onderhoud' zit wordt automatisch de laatste onderhoudsdatum op de installatie bijgewerkt.
 • In het werkbon overzicht is de installatie locatie nu zichtbaar.
 • In de werkbon, bij het selecteren van een mutatie met installatie emissie is het duidelijk wat de teruggewonnen hoeveelheid is.
 • In de Climatools instellingen in de ‘Werkbon instellingen’ sectie, kan je nu een standaard e-mailadres voor CC aangeven. Dit wordt dan automatische in de CC veld gezet als je een werkbon afrondt en verstuurd.
 • Om verwarring te voorkomen, is de installatie gezondheid indicator weggehaald van de installatie kopjes in de ‘werkzaamheden’ gedeelte van een werkbon. Installatie gezondheid blijft nog wel te zien in de installatie kopjes van de ‘installaties’ gedeelte van de werkbon.
 • Het is nu mogelijk om meerdere interne memos toe te voegen aan een werkbon. Ook kan je een type aangeven voor elke memo. Dit is bij voorbeeld handig om oorzaak analyses of voorzorgsmaatregelen te documenteren op de werkbon.
 • Voor gasinstallaties zijn veel van de checklijst vragen tekstueel versimpeld en een tooltip of callout toegevoegd. Ook zijn een paar vragen verwijderd die niet van toepassing of overbodig waren.
 • Voor gasinstallaties is de “componenten” kolom verwijderd van de werkbon PDF.
 • Het is nu mogelijk om de planning van een werkbon te zien in de werkbon zelf via een nieuwe “Planning” onderdeel in de werkbon.

CRM

 • Voor relaties is de email veld niet meer een verplicht veld.

Cilinders

 • Het is nu mogelijk om cilinders als ‘doorverkocht’ te markeren. Dit is ook terug te zien in de koudemiddelrapportage.
 • In de cilinder overzicht kan je nu op meerdere locaties en koudemiddelen tegelijk filteren.

Planning

 • In de Planning is het nu mogelijk om meerdere planning momenten te creëren voor één werkbon.

Overige

 • Als je naar een installatie of werkbonpagina gaat dat niet bestaat zie je nu een foutmeldingspagina in plaats van een blanco installatie of werkbon pagina.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op met Climatools voor meer informatie en advies op maat.

Contact opnemen
Monthly releases
Patch releases
Handboeken

Release Notes 

Patches

BRL-100 Handboeken 

CO / Gasketelwet Handboeken