Werkinstructies BRL 100 handboek

Procedures en Werkinstructies volgens het BRL 100 Handboek

BRL 100

Het BRL 100 handboek stelt strenge eisen aan bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Deze eisen zijn ontworpen om de veiligheid te waarborgen en milieuschade te voorkomen

Plan je werkzaamheden Climatools
June 3, 2024
Tijdsbesparing met Climatools
5
min leestijd
Climatools
Auteur:
Climatools

Het BRL 100 handboek stelt strenge eisen aan bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Deze eisen zijn ontworpen om de veiligheid te waarborgen en milieuschade te voorkomen. Een belangrijk onderdeel van de BRL 100 is het hebben van duidelijke procedures en werkinstructies voor installatie, onderhoud, registratie en etikettering. In dit artikel bespreken we de gedetailleerde richtlijnen voor deze processen.

Installatie en Onderhoud

Het correct installeren en onderhouden van apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast, is cruciaal om lekkages te voorkomen en de efficiëntie van de apparatuur te waarborgen. De volgende stappen en richtlijnen moeten worden gevolgd:

Installatie

 1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat alle benodigde materialen en gereedschappen beschikbaar zijn. Controleer de specificaties van de apparatuur en zorg ervoor dat deze voldoet aan de eisen van de BRL 100.
 2. Drukbeproeving: Voer een drukbeproeving uit om te controleren of de apparatuur lekvrij is. Gebruik een manometer en volg de voorgeschreven procedures.
 3. Vacumeren: Vacumeer de apparatuur om lucht en vocht te verwijderen. Dit voorkomt corrosie en verbetert de efficiëntie van de koelcyclus.
 4. Vullen met F-gas: Vul de apparatuur met het voorgeschreven type en de hoeveelheid f-gas. Gebruik hiervoor weegapparatuur om de juiste hoeveelheid te meten.
 5. Inbedrijfstelling: Controleer de werking van de apparatuur na installatie. Meet de druk- en temperatuurwaarden en zorg ervoor dat deze binnen de specificaties vallen.
 6. Onderhoud
  • Regelmatige Controles: Voer periodieke controles uit om de staat van de apparatuur te beoordelen. Controleer op lekkages en andere mogelijke problemen.
  • Reparaties: Bij het detecteren van een lekkage of defect, moet de apparatuur onmiddellijk worden gerepareerd. Verwijder het f-gas op een veilige manier en voer de benodigde reparaties uit.
  • Lekkagecontroles: Na reparaties moet een lekkagecontrole worden uitgevoerd om te verzekeren dat het probleem volledig is opgelost. Gebruik hiervoor een draagbaar gasdetectietoestel of andere geschikte lekdetectiemiddelen.
  • Documentatie: Houd gedetailleerde onderhoudsrapporten bij. Deze rapporten moeten informatie bevatten over de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen en bevindingen van de controles.

Registratie en Etikettering

Het correct registreren en etiketteren van apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast, is essentieel voor de naleving van de BRL 100 richtlijnen. Dit helpt bij het bijhouden van de hoeveelheden f-gassen en voorkomt ongeoorloofde emissies.

Logboeken

 1. Inhoud van het Logboek: Het logboek moet de volgende informatie bevatten:
  • Codering van de apparatuur.
  • Hoeveelheid en type f-gas waarmee de apparatuur is gevuld.
  • Hoeveelheid en type f-gas dat is toegevoegd of teruggewonnen tijdens onderhoud of reparaties.
  • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) van het recycling- of regeneratiebedrijf, indien van toepassing.
  • Data van uitgevoerde lekkagecontroles, toegepaste methoden en resultaten.
  • Oorzaken van lekkages en genomen herstelmaatregelen.
  • Namen van de gecertificeerde personen die de werkzaamheden hebben uitgevoerd.

 2. Bewaartermijn: Het logboek moet ten minste vijf jaar worden bewaard.

 3. F-Gassenregistratie
  • Bijhouden van Registraties: Bedrijven moeten een actuele registratie bijhouden van de hoeveelheden f-gassen die worden toegevoegd aan en teruggewonnen uit de apparatuur. Deze registratie moet per zelfstandig circuit van de apparatuur worden bijgehouden.
  • Jaarlijkse Balans: Per type f-gas moet een jaarlijkse balans worden opgesteld. Deze balans bevat gegevens over de totale voorraad, ingekochte en verkochte hoeveelheden, teruggewonnen en afgevoerde f-gassen.
  • Bewaartermijn: Deze registraties moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

 4. Etikettering
  • Verplichte Gegevens: Apparatuur waarin f-gassen zijn toegepast, moet voorzien zijn van een etiket (kenplaat). Dit etiket moet de volgende informatie bevatten:
   • Het type en de hoeveelheid f-gas.
   • De NAW-gegevens van de onderneming die de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
   • De datum van de laatste lekkagecontrole.
  • Controle en Onderhoud: Tijdens onderhoud moet worden gecontroleerd of de etikettering nog correct en leesbaar is. Indien nodig moet het etiket worden bijgewerkt of vervangen.

Conclusie

Het naleven van de procedures en werkinstructies zoals beschreven in het BRL 100 handboek is essentieel voor bedrijven die werken met f-gassen. Door zorg te dragen voor correcte installatie, regelmatig onderhoud, nauwkeurige registratie en duidelijke etikettering, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook bijdragen aan de bescherming van het milieu en de veiligheid van hun personeel. Het implementeren van deze richtlijnen helpt bij het voorkomen van lekkages en het minimaliseren van de impact van f-gassen op het milieu.

Climatools
Geschreven door:
Climatools

Climatools is een uitgebreide software- en serviceoplossing op maat gemaakt voor professionals in de klimaattechnologie in Nederland, met als doel het installatiebeheer te vereenvoudigen en het naadloos behalen van certificeringen te vergemakkelijken.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies op maat.

Neem contact op

Climatools Blogs

Tips, tricks, trends en nieuws 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de klimaattechniek.

STEK certificering voor bedrijven omzetten in F-gassen certificering

STEK Certificaat Omzetten naar F-gassen: Wat Je Moet Weten

Hoewel het direct omruilen van een STEK-certificaat voor een F-gassencertificaat sinds 2015 niet meer mogelijk is, zijn er nog steeds belangrijke dingen die je moet weten om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de huidige regelgeving.

STEK-certificering
Certificering
BRL 100
Meer lezen
VCA-certificaat voor veiligheid in de installatietechniek

Veiligheidsnormen in de Installatietechniek: Alles Wat je Moet Weten Over de VCA-certificering

Als je als installateur klussen uitvoert, is het belangrijk dat dit veilig gebeurt. Met een VCA-certificering laat je zien dat je als installatiebedrijf kennis hebt van hoogstaande veiligheidsnormen en je werkzaamheden op basis van deze standaarden uitvoert.

Certificering
Meer lezen
Kwaliteitsmanagement BRL 100

Kwaliteitsmanagementsysteem volgens de BRL 100

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is cruciaal voor bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen)

BRL 100
Koudemiddeladministratie
Meer lezen
No items found.
Klimaattechniek installatieprofessional
JAN
FEB
MAR
APR

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief 

Laat hieronder je gegevens achter en mis nooit meer nieuwtjes uit de klimaattechniek, belangrijke software updates, wetswijzigingen, of unieke Climatools win-acties!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.