Voor wie is STEK

Voor Wie is de STEK-bedrijfscertificering?

STEK-certificering

Een STEK-certificering voor bedrijven kan enorm bijdragen aan jouw aanzien op de markt. Is een STEK-certificering wat voor jou?

Plan je werkzaamheden Climatools
May 2, 2024
Tijdsbesparing met Climatools
15
min leestijd
Climatools
Auteur:
Climatools

1. Inleiding

De STEK-certificering is een essentiële erkenning voor bedrijven en technici in de koeltechniek. Dit certificaat verzekert kwaliteit en duurzaamheid binnen de sector, waardoor zowel bedrijven als klanten profiteren van betrouwbare en milieuvriendelijke diensten. De STEK-certificering legt de nadruk op de professionaliteit van technici, hun competenties, en hun vermogen om met respect voor het milieu te werken.

1.1 Wat is STEK-bedrijfscertificering?

STEK, ofwel Stichting Emissiepreventie Koudetechniek, is een kwalificatie die erkent dat een bedrijf of technicus voldoet aan de kwaliteitsnormen in de koeltechniek. De certificering vereist een diepgaande kennis van koelsystemen, hun werking en onderhoud, en erkent professionals die aan deze hoge normen voldoen.

1.2 Het belang van STEK-certificering in de koeltechniek

STEK-certificering is van groot belang in de koeltechniek vanwege de strenge eisen die aan bedrijven en technici worden gesteld. Deze eisen zorgen ervoor dat werkzaamheden veilig, efficiënt en milieuvriendelijk worden uitgevoerd. Dit draagt niet alleen bij aan de algemene kwaliteit van de sector, maar ook aan het vertrouwen van klanten, die weten dat gecertificeerde professionals aan hoge standaarden voldoen.

2. Doelgroep van STEK-certificering

De STEK-certificering is bedoeld voor zowel bedrijven als individuele technici in de koeltechniek. Het certificaat toont aan dat een bedrijf of technicus voldoet aan de vereisten van de sector en in staat is om diensten van hoge kwaliteit te leveren. Dit omvat kennis van technische normen, duurzaamheid, en naleving van de regels in de koeltechniek.

2.1 Bedrijven en technici in de koeltechniek

De STEK-certificering is vooral gericht op bedrijven en technici die actief zijn in de koeltechniek. Dit omvat niet alleen degenen die werken aan commerciële of industriële koelsystemen, maar ook zij die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van residentiële systemen. De certificering benadrukt het belang van deskundigheid en kwaliteit in alle aspecten van de koeltechniek, van technische kennis tot naleving van milieunormen.

2.2 Criteria voor het verkrijgen van de certificering

Om in aanmerking te komen voor de STEK-certificering, moeten bedrijven en technici aan een reeks criteria voldoen. Deze omvatten:

 • Technische kennis: Professionals moeten een diepgaande kennis hebben van koelsystemen, hun werking, en de technische vaardigheden om ze te installeren en te onderhouden.
 • Milieubewustzijn: De certificering benadrukt de noodzaak van duurzame werkwijzen, waaronder emissiebeheer en naleving van milieuwetgeving.
 • Veiligheid: Technici moeten werken volgens strikte veiligheidsnormen om hun eigen welzijn en dat van anderen te beschermen.

3. Eisen en Modules van de STEK-certificering

De STEK-certificering bestaat uit een reeks vereisten en modules, ontworpen om technici en bedrijven de vaardigheden te geven die nodig zijn om in de koeltechniek te excelleren.

3.1 Overzicht van de basisvereisten

De basisvereisten omvatten een algemene kennis van koeltechniek, waaronder:

 • Werkingsprincipes: Inzicht in de werking van koelsystemen en hun componenten.
 • Installatie en onderhoud: Technische vaardigheden om koelsystemen te installeren, te onderhouden en repareren.
 • Duurzaamheid: Bewustzijn van milieueffecten en maatregelen om de emissie van koelmiddelen te beperken.

3.2 Aanvullende specifieke modules

Naast de basisvereisten zijn er ook specifieke modules die zich richten op verschillende aspecten van de koeltechniek. Deze modules bieden gespecialiseerde kennis en vaardigheden op gebieden zoals:

 • F-gassen regelgeving: Inzicht in regelgeving rondom fluorkoolwaterstoffen en hun milieueffecten.
 • Technische vernieuwingen: Kennis van nieuwe technologieën en innovaties in de koeltechniek.

3.3 Module B en Module C: Diepgaande details

De STEK-certificering omvat ook modules die dieper ingaan op bepaalde aspecten:

 • Module B: Richt zich op commerciële en industriële koelsystemen, met een nadruk op efficiënte werking en onderhoud.
 • Module C: Richt zich op residentiële systemen, waarbij de nadruk ligt op veilige en milieuvriendelijke installatie en reparatie.

4. Het certificeringsproces

Het behalen van de STEK-certificering is een uitgebreid proces dat bedrijven en technici grondig voorbereidt op de eisen van de koeltechniek.

4.1 Stappen om een STEK-certificering te behalen

Het certificeringsproces omvat een reeks stappen, waaronder:

 • Aanvraag: Bedrijven of technici dienen een aanvraag in bij STEK.
 • Beoordeling: De technische en professionele vaardigheden van de aanvrager worden beoordeeld aan de hand van de vereisten en modules.
 • Certificering: Na succesvolle beoordeling wordt de certificering verleend, waarmee de aanvrager zich kan presenteren als een gecertificeerde professional.

4.2 Accreditatie door RVA en de rol van Kiwa

De STEK-certificering wordt erkend en geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA) en ondersteund door Kiwa. Deze organisaties zorgen voor toezicht op het certificeringsproces, garanderen de integriteit ervan, en dragen bij aan de geloofwaardigheid van de certificering.

4.3 Hoe helpt Climatools bij het behalen van je STEK-certificaat?

Het behalen van een STEK-certificering is een belangrijke stap voor installatiebedrijven die werken met koeltechniek, klimaatbeheersing, koude- en warmtepompen en andere f-gassen-systemen. Dit kwaliteitskeurmerk biedt je bedrijf een concurrentievoordeel en toont aan dat je voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Bij Climatools doen we er alles aan om jouw certificeringsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom helpen we van A tot Z met het behalen van je STEK-certificaat. Zo zorgen we onder andere voor de certificeringsaanvraag en het papierwerk.

4.3.1 Training en coaching

Climatools biedt uitgebreide training aan jouw medewerkers om hen vertrouwd te maken met de STEK-vereisten. Deze trainingen omvatten alles van de technische aspecten van koeltechniek en klimaatbeheersing tot de normen voor veiligheid en duurzaamheid. Door je personeel op te leiden, zorgt Climatools ervoor dat je team de nodige kennis en vaardigheden bezit om aan de eisen van STEK te voldoen.

4.3.2 Documentatiehulp

Een cruciaal onderdeel van het STEK-certificeringsproces is het bijhouden van de juiste documentatie, zoals procedures, werkinstructies en registraties. Climatools helpt jouw bedrijf bij het opstellen en bijwerken van deze documentatie, zodat je voldoet aan de eisen van STEK. Met hulp van Climatools wordt jouw documentatie consistent, nauwkeurig en up-to-date gehouden, wat essentieel is voor een succesvolle certificering.

4.3.3 Voorbereiding op audits en inspecties

Het STEK-certificeringsproces omvat audits en inspecties om te controleren of je bedrijf aan de vereiste normen voldoet. Climatools bereidt jouw bedrijf voor op deze momenten door middel van simulaties en interne controles. Dit geeft je team de kans om te oefenen en eventuele zwakke punten te identificeren voordat de officiële audits plaatsvinden.

4.3.4 Nazorg en blijvende ondersteuning

Zelfs nadat je bedrijf de STEK-certificering heeft behaald, blijft Climatools beschikbaar voor nazorg en ondersteuning. Dit omvat het updaten van jouw procedures en documentatie, het bieden van doorlopende training en coaching, en het beantwoorden van vragen over de certificering en de vereisten. Deze voortdurende betrokkenheid zorgt ervoor dat jouw bedrijf altijd voldoet aan de STEK-normen. We doen dit in nauwe samenwerking met STEK, zodat je altijd verzekerd bent dat je de juiste richtlijnen en regelgevingen volgt.

4.3.5 Advies op maat

Bij Climatools begrijpen we dat elk bedrijf uniek is, en daarom biedt het advies op maat aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Of het nu gaat om het aanpassen van bestaande procedures of het implementeren van nieuwe best practices, Climatools werkt nauw samen met jouw team om een oplossing te vinden die perfect aansluit bij jouw bedrijfsdoelstellingen.

5. Voordelen van het hebben van een STEK-certificering

5.1 Verhoogde duurzaamheid en kwaliteit van werkzaamheden

De STEK-certificering biedt een significante boost aan de duurzaamheid en kwaliteit van werkzaamheden in de koeltechniek. Dit komt voort uit de strenge eisen die aan gecertificeerde professionals worden gesteld. Door technici en bedrijven te dwingen om zich bewust te zijn van de milieueffecten van hun werk, en hen te voorzien van de nodige vaardigheden om deze te minimaliseren, draagt de STEK-certificering bij aan duurzame koeltechniek. Dit leidt tot efficiëntere systemen, lagere emissies, en uiteindelijk betere prestaties voor zowel bedrijven als hun klanten.

5.2 Aantoonbare kwaliteitsgarantie naar klanten

Een ander cruciaal voordeel van de STEK-certificering is de aantoonbare kwaliteitsgarantie die het biedt aan klanten. Het certificaat dient als bewijs dat de professional voldoet aan hoge normen in de sector, wat het vertrouwen van klanten vergroot en de concurrentiepositie van gecertificeerde bedrijven verbetert. Dit is vooral belangrijk in een sector waar betrouwbaarheid en kwaliteit essentieel zijn voor het succes van zowel bedrijven als individuele technici.

6. Regionale spreiding en beschikbaarheid

6.1 Beschikbaarheid van certificering in verschillende regio's

De STEK-certificering is beschikbaar in verschillende regio's in Nederland, waardoor bedrijven en technici in het hele land de kans hebben om zich te laten certificeren. Dit draagt bij aan een bredere beschikbaarheid van gekwalificeerde koeltechnici, waardoor de kwaliteit van de koeltechniek in het hele land wordt verbeterd.

7. Toekomst en ontwikkelingen van de STEK-certificering

7.1 Nieuwe ontwikkelingen in de certificeringsnormen

De normen voor de STEK-certificering worden regelmatig herzien en aangepast om aan te sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de koeltechniek. Dit omvat onder andere nieuwe regelgeving, veranderende milieueisen en technologische innovaties die invloed hebben op de sector.

7.2 De impact van technologische vooruitgang op certificering

De technologische vooruitgang in de koeltechniek heeft een significante invloed op de STEK-certificering. Innovaties zoals automatisering, slimme koelsystemen, en het Internet of Things (IoT) veranderen de manier waarop de sector opereert. Dit vereist dat de certificering en de vaardigheden van gecertificeerde professionals voortdurend worden geactualiseerd om relevant te blijven.

8. Veelgestelde vragen (FAQ)

8.1 Wie moet de STEK-certificering overwegen?

De STEK-certificering is van toepassing op zowel bedrijven als individuele technici in de koeltechniek. Dit omvat iedereen die actief is in het ontwerp, de installatie, het onderhoud, of de reparatie van koelsystemen, evenals zij die betrokken zijn bij de regelgeving en duurzaamheid van de sector.

8.2 Wat zijn de kosten verbonden aan het certificeringsproces?

De kosten voor de STEK-certificering variëren afhankelijk van het type certificering en de modules die nodig zijn. Daarnaast kunnen er bijkomende kosten zijn voor training, examens, en het updaten van vaardigheden, wat bijdraagt aan de totale investering. Voor meer informatie over de exacte kosten kun je contact opnemen met STEK en Climatools.

8.3 Hoe lang is een STEK-certificaat geldig?

Een STEK-certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en moet regelmatig worden vernieuwd. Dit proces omvat doorgaans een herbeoordeling van vaardigheden en kennis, wat helpt om gecertificeerde professionals up-to-date te houden met de nieuwste ontwikkelingen in de koeltechniek.

9. Conclusie

9.1 Samenvatting van de kernpunten

De STEK-certificering is van cruciaal belang voor bedrijven en technici in de koeltechniek. Het biedt kwaliteitsgaranties, verhoogt de duurzaamheid van werkzaamheden en zorgt voor vertrouwen bij klanten. De certificering omvat een reeks modules en vereisten die de vaardigheden en kennis van professionals verbeteren.

9.2 Het belang van voortdurende educatie en vernieuwing van de certificering

Vanwege de voortdurende technologische vooruitgang en veranderende regelgeving in de koeltechniek, is het van groot belang dat gecertificeerde professionals hun vaardigheden en kennis up-to-date houden. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen aan de huidige normen voldoen, maar ook voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de sector.

10. Referenties

10.1 Officiële STEK-website en documentatie

 • STEK-certificering: Officiële website voor informatie over de certificering, vereisten en modules.

Climatools
Geschreven door:
Climatools

Climatools is een uitgebreide software- en serviceoplossing op maat gemaakt voor professionals in de klimaattechnologie in Nederland, met als doel het installatiebeheer te vereenvoudigen en het naadloos behalen van certificeringen te vergemakkelijken.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies op maat.

Neem contact op

Climatools Blogs

Tips, tricks, trends en nieuws 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de klimaattechniek.

STEK certificering voor bedrijven omzetten in F-gassen certificering

STEK Certificaat Omzetten naar F-gassen: Wat Je Moet Weten

Hoewel het direct omruilen van een STEK-certificaat voor een F-gassencertificaat sinds 2015 niet meer mogelijk is, zijn er nog steeds belangrijke dingen die je moet weten om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de huidige regelgeving.

STEK-certificering
Certificering
BRL 100
Meer lezen
VCA-certificaat voor veiligheid in de installatietechniek

Veiligheidsnormen in de Installatietechniek: Alles Wat je Moet Weten Over de VCA-certificering

Als je als installateur klussen uitvoert, is het belangrijk dat dit veilig gebeurt. Met een VCA-certificering laat je zien dat je als installatiebedrijf kennis hebt van hoogstaande veiligheidsnormen en je werkzaamheden op basis van deze standaarden uitvoert.

Certificering
Meer lezen
Kwaliteitsmanagement BRL 100

Kwaliteitsmanagementsysteem volgens de BRL 100

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is cruciaal voor bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen)

BRL 100
Koudemiddeladministratie
Meer lezen
No items found.
Klimaattechniek installatieprofessional
JAN
FEB
MAR
APR

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief 

Laat hieronder je gegevens achter en mis nooit meer nieuwtjes uit de klimaattechniek, belangrijke software updates, wetswijzigingen, of unieke Climatools win-acties!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.